POBYT MOŻNA PRZEŁOŻYĆ LUB ANULOWAĆ

Warunki anulowania rezerwacji*

 

Niniejsze Warunki anulowania rezerwacji są stosowane w odniesieniu do Rezerwacji indywidualnych**, i zastępują oraz mają pierwszeństwo wobec wszystkich uprzednich wersji Warunków.

 

Zaktualizowano 8.06.2020 roku

 

- W odniesieniu do wszystkich istniejących i przyszłych rezerwacji do dnia, oraz włącznie z 31 maja 2020 r.:

 

W odniesieniu potwierdzonych przed 14 marca 2020 r. (na pobyt rozpoczynający się przed 31 maja), klienci posiadający rezerwację nieelastyczną (bez możliwości zwrotu kosztów oraz zmiany) mogą przełożyć (1) swoją rezerwację na późniejszy termin do dnia 30 maja 2021 r. bezpłatnie, lub otrzymać bezpłatnie zwrot kosztów (prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem).

 

W odniesieniu do rezerwacji dokonanych od 14 marca 2020 r. (na pobyt rozpoczynający się przed 31 maja), klienci posiadający rezerwację nieelastyczną (bez możliwości zwrotu kosztów oraz zmiany) mogą bezpłatnie przełożyć (1) swoją rezerwację na późniejszy termin do dnia 30 maja 2021 r. (prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem).

 

- W odniesieniu do nowych rezerwacji i pobytów z datą przyjazdu w przyszłości:

 

Wszystkie nowe rezerwacje dokonane w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. (bez względu na okres pobytu) we wszystkich krajach i hotelach LHG* można zmienić (1) lub anulować bezpłatnie do 24 godzin przed przyjazdem. Klienci posiadający rezerwację nieelastyczną (bez możliwości zwrotu kosztów oraz zmiany) mogą teraz skorzystać z powyższych warunków w odniesieniu do każdej nowej rezerwacji.

 

Nasze Ogólne warunki anulowania mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich rezerwacji dokonanych po dniu 30 czerwca 2020 r., bez względu na okres pobytu.

 

- Konkretne warunki:

 

We wszystkich obszarach podlegających ograniczeniom podróży

Środki obowiązujące w każdym kraju zastępują wyżej wymienioną globalną politykę handlu.

 

Hotele we Francji:

W odniesieniu do rezerwacji anulowanych od 1 marca 2020 r. do 15 września 2020 r., klientom będzie przysługiwać voucher (2) zamiast zwrotu kosztów, opiewający na pełną wartość ich rezerwacji, do wykorzystania w ciągu 18 miesięcy od daty wydania (Zarządzenie memorandowe nr 2020-315 z dnia 25 marca 2020 r.).

 

Powyższe środki mogą być stosowane w przypadku rezerwacji dokonanych za pośrednictwem biur podróży, internetowych platform rezerwacyjnych lub dowolnej, innej zewnętrznej witryny internetowej.

W takich przypadkach zalecamy, aby nasze hotele kierowały takie prośby o zmianę lub anulowanie rezerwacji do odpowiednich biur podróży, internetowych platform rezerwacyjnych lub zewnętrznej witryny internetowej.

 

*Wyjątki i/lub ograniczenia do niniejszych warunków anulowania rezerwacji mogą mieć zastosowanie w niektórych hotelach i krajach, wedle własnego uznania danych hoteli. Prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem w celu potwierdzenia stosownych warunków.

 

**zgodnie z definicją zawartą w naszym Ogólnym regulaminie sprzedaży

 

(1) Istniejące rezerwacje można zmieniać z zastrzeżeniem dostępności; z nowym okresem pobytu może wiązać się zmiana ceny.

(2) Prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem w celu anulowania rezerwacji i otrzymania vouchera.