Logo Kyriad

Polityka dotycząca danych osobowych

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2023 r.

PREAMBUŁA

W celu ułatwienia rozeznania w naszej Polityce dotyczącej danych osobowych terminy zapisane wielką literą, np. „Dane osobowe” „Gość”, „Użytkownicy” lub „Sieć”, objaśniono w części Artykułu 15 niniejszej Polityki dotyczącej danych osobowych, zawierającej definicje.

Niniejsza Polityka dotycząca danych osobowych jest wiążąca dla sieci LOUVRE HOTELS GROUP (zwanej dalej jako „LOUVRE HOTELS GROUP”,„my”,„nas”, „nasz”). Dotyczy wszelkiego przetwarzania Danych osobowych, które wdrażamy za pośrednictwem następujących stron internetowych: Louvrehotels.com; Campanile.com; Premiereclasse.com; Kyriad.com; Goldentulip.com; Pro.louvrehotels.com; Hotelforyou.com; Passforyou.com; Passforyouentreprise.com; Wbe.goldentulip.com; webbooking.louvre-hotels.fr; http://webbooking.louvre-hotels.fr/ca/; http://webbooking.louvre-hotels.fr/ky/; http://webbooking.louvre-hotels.fr/pc/ i powiązanych z nimi poddomenami.

Strony te pozwalają na dokonywanie rezerwacji w hotelach Campanile, Première Classe, Kyriad i Golden Tulip (zwanych dalej naszymi „Hotelami”). Należy pamiętać, że zdecydowana większość hoteli, w których się zatrzymasz, nie jest własnością LOUVRE HOTELS GROUP: są one prowadzone jako hotele franczyzowe/zarządzane jednej z naszych marek przez w pełni autonomiczny i niezależny podmiot. Taki hotel jest zatem odpowiedzialny za przetwarzanie danych, które wykonuje we własnym imieniu: śledzenie rezerwacji, płatności, fakturowanie itp.

Oferujemy Użytkownikom i Gościom (dalej: „tobie”) za pośrednictwem naszej strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.louvrehotels.com/fr/do-dare-dream oraz za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji mobilnych dedykowanych naszym różnym markom oraz Hotelom z naszej Sieci, usługi internetowej rezerwacji pokoi hotelowych i powiązane usługi (takie jak nasze programy lojalnościowe, wydarzenia lub konkursy) (zwane dalej „Stronami”). Usługi te mogą być również oferowane Tobie, w całości lub w części, podczas dokonywania rezerwacji za pomocą porównywarki lub wyszukiwarki internetowej.

W ramach tych Usług możemy gromadzić i przetwarzać określone Dane osobowe dotyczące Ciebie. Ponieważ poszanowanie Twojej prywatności jest dla nas ważne i gwarantuje zaufanie, jakim nas obdarzasz, wdrożyliśmy niniejszą Politykę (zwaną dalej „Polityką dotyczącą danych osobowych”) w celu wykazania naszej przejrzystości i poinformowania Cię o:

 • metodach wykorzystywanych przez LOUVRE HOTELS GROUP do zbierania i przetwarzania Twoich Danych osobowych oraz przesyłania ich do Hoteli w przypadku rezerwacji.

 • zobowiązaniach podjętych przez LOUVRE HOTELS GROUP w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich Danych osobowych.

 • praw, które posiadasz w odniesieniu do Danych osobowych przetwarzanych przez LOUVRE HOTELS GROUP.

 • zobowiązaniach LOUVRE HOTELS GROUP, a także Twoich zobowiązaniach do zapewnienia maksymalnej ochrony Twoich danych.

Twoja prywatność jest ważna i z tego powodu wdrożyliśmy niezbędne środki w celu ochrony i minimalizacji Danych osobowych, które zbieramy na Twój temat i przetwarzamy, zgodnie z nowym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych[1] (dalej „RODO”) oraz francuską Ustawą o ochronie danych[2].

Mając to na uwadze, nasza polityka ma domyślnie na celu wdrożenie zasad ochrony prywatności poprzez poszanowanie zasad rozporządzenia RODO i francuskiej Ustawy o ochronie danych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • bezpieczeństwa Twoich Danych osobowych.

 • zgodności przetwarzania Twoich Danych z prawem.

 • przetwarzania Twoich Danych w określonym i przejrzystym celu.

 • przestrzegania okresów przechowywania odpowiednich do tych celów przetwarzania.

 • zgodności z obowiązkiem zapewniania dokładności Danych.

 • przestrzegania Twoich praw i pewności co do przetwarzania Twoich Danych.

 • przestrzegania odpowiednich zabezpieczeń dotyczących przesyłania Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. NAZWA ORAZ DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe jako administrator danych w związku z Usługami oferowanymi na naszych stronach internetowych: Oznacza to, że kontrolujemy sposób przetwarzania tych Danych osobowych i decydujemy o celach (tj. celach przetwarzania danych: rezerwacja, rejestracja w programie lojalnościowym, reklamacja itp.). Oznacza to również, że wydajemy dokładne instrukcje naszym podwykonawcom, którzy mogą przetwarzać Twoje Dane osobowe w naszym imieniu i obsługiwać część Usług, z których korzystasz.

My, LOUVRE HOTELS GROUP, jesteśmy uproszczoną spółką akcyjną z kapitałem zakładowym 117 624 016 EUR, numerem w rejestrze spółek i handlu w Nanterre 309 071 942 i siedzibą główną pod adresem Tour Voltaire – 1 Place des Degrés -92700 PUTEAUX, FRANCJA.

Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań, próśb o informacje lub skarg, jak opisano w Artykule 5 niniejszego dokumentu.

Jak wyjaśniono we wstępie, większość naszych hoteli jest objęta franczyzą, a „zarządzanie” ich działalnością hotelową prowadzone jest niezależnie. W związku z tym, od momentu przesłania przez nas Danych osobowych hotelom, hotele te ponoszą odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych w zakresie niezbędnym do procesu rezerwacji i pobytu gości. Nasza sieć hoteli franczyzowych / zarządzanych niezależnie musi przestrzegać zasad obowiązujących przepisów, które mają na celu ochronę Danych osobowych gości, w tym również właściwe zarządzanie ich prawami podczas korzystania z tychże.

 1. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE ZBIERAMY W JAKICH CELACH?

2.1 Dane, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie

Zbieramy głównie dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail itp.), które pozwalają nam Cię zidentyfikować, aby między innymi lepiej zarządzać Twoimi rezerwacjami i utrzymywaną z Tobą relacją handlową lub, mówiąc prościej, aby móc zarządzać naszymi Stronami i Twoim Kontem gościa. Aby zapewniać Ci spersonalizowane oferty, przetwarzamy również dane związane z Twoimi zainteresowaniami w oparciu o dane zgromadzone podczas Twojego pobytu u nas.

W związku z tym zbieramy również dane wynikające z interakcji z Tobą na naszych Stronach, telefonicznej, za pośrednictwem porównywarek hoteli i wyszukiwarek lub bezpośrednio podczas Twojego pobytu.

Czyli: automatycznie gromadzimy dane w trakcie korzystania z naszych Usług.

Podczas korzystania z Usług zbieramy następujące informacje:

 • dane techniczne: adres IP, połączenie internetowe, rodzaj przeglądarki, informacje o używanym Urządzeniu.
 • dane zbierane za pomocą plików cookie: więcej informacji można znaleźć w Polityce dotyczącej PLIKÓW COOKIE.

Czyli: zbieramy również dane w sposób pośredni

2.2 Główne zastosowania Twoich Danych osobowych to:

Dlaczego przetwarzamy Twoje Dane osobowe?Jakie dane zbieramy?
Do rezerwacji pokoi hotelowych lub tworzenia Konta Gościa, lub sprawdzania rezerwacji za pośrednictwem naszego działu obsługi gości

Twoje dane identyfikacyjne, takie jak: zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, data urodzenia, numer telefonu komórkowego i/lub stacjonarnego oraz ewentualnie nagranie rozmów telefonicznych, przeprowadzonych podczas dokonywania rezerwacji przez telefon.

Dane dotyczące Twojego pobytu: daty, liczba noclegów, cel podróży, obecność osoby dorosłej/dziecka.

Jako gwarancja przy rezerwacji pokoju onlineDane dotyczące Twojej karty bankowej: numer karty, data ważności karty, w stosownych przypadkach kod zabezpieczający karty (wyłącznie w momencie transakcji), imię i nazwisko posiadacza karty (dla celów ochrony przed oszustwami).
Do korzystania z naszych aplikacji mobilnychDane techniczne Twojego urządzenia i jego system operacyjny.
W celu optymalizacji korzystania z niektórych naszych witryn internetowychWyłącznie za Twoją zgodą, Twoje dane geolokalizacyjne dla funkcji „cel podróży w pobliżu”.
Do administrowania naszymi Stronami internetowymiDane związane z Twoim urządzeniem i połączeniem, w tym: adres IP, połączenie internetowe, rodzaj przeglądarki, informacje o używanym urządzeniu.
Do rejestracji na naszej liście mailingowej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na naszych stronach internetowychTwój adres e-mail, zwrot grzecznościowy, nazwisko, imię, kod pocztowy, kraj, język do celów komunikacyjnych
Podczas kontaktowania się z nami poprzez formularz, telefonicznie lub wystawiania nam ocenyTwoje dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres e-mail, temat wiadomości.
W celu przesyłania do Ciebie naszych ofert promocyjnychTwoje dane kontaktowe

2.3 W celu objaśnienia wszelkich powodów, dla których przetwarzamy Twoje Dane osobowe:

2.3.1 Operacje niezbędne do wdrożenia naszych Usług:

 • Zarządzanie i administrowanie naszymi różnymi Stronami i stronami w mediach społecznościowych:

 • zarządzanie rejestracją Konta Gościa.

 • zarządzanie dostępem do Konta Gościa.

 • zarządzanie plikami cookie, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce dotyczącej plików cookie.

 • zarządzanie Twoimi recenzjami online i naszym wizerunkiem w Internecie.

 • Zarządzanie Twoim pobytem w hotelu:

 • zapewnienie, aby hotel Cię zarejestrował.

 • w niektórych przypadkach (jeśli obsługujemy sieć) w naszych hotelach i restauracjach możesz skorzystać z sieci Wi-Fi.

 • monitorowanie Twojej konsumpcji i wymagań w trakcie pobytu w celu dostosowania oferty usług do Twoich potrzeb.

 • zarządzanie naszymi listami gości.

 • Umożliwianie korzystania z oferowanych przez nas Usług:

  • przydział, monitorowanie i historia rezerwacji.

  • przedpłata i płatność kartą kredytową: rejestrowanie danych karty kredytowej w celu zabezpieczenia rezerwacji, zwalczania oszustw i zarządzania statystykami rezerwacji.

  • anulowanie rezerwacji i w razie konieczności zwrot kosztów.

  • przetwarzanie Twoich preferencji (na przykład żywieniowych) i personalizowanie naszych ofert.

  • śledzenie naszych relacji biznesowych (e-maile „przed pobytem” i „po pobycie”) oraz wysyłanie formularzy i ankiet dotyczących satysfakcji pocztą elektroniczną.

  • rejestracja i zarządzanie programami lojalnościowymi, w tym

  • rejestracja w naszych ofertach specjalnych (na przykład sprzedaż prywatna).

2.3.2 Działania niezbędne w kwestii marketingu i poszukiwania potencjalnych klientów:

 • wysyłanie do Ciebie naszych ofert biznesowych, dostosowanych do Twojego profilu, wyświetlanie ukierunkowanych reklam, także na Twoich stronach w mediach społecznościowych (oferty od LOUVRE HOTELS GROUP oraz dotyczące LHG, jej hoteli stowarzyszonych i niestowarzyszonych (dla wszystkich jej marek).

 • Dostarczanie Ci ofert LOUVRE HOTELS GROUP oraz hoteli będących i niebędących podmiotami zależnymi tej grupy, a także ofert firm, z którymi zawarliśmy umowy handlowe, w tym w związku z naszymi Programami lojalnościowymi.

 • Przekazywanie adresów e-mail naszym wyspecjalizowanym podwykonawcom (Facebook, Amazon), aby pomogli nam znaleźć potencjalnych klientów o profilu podobnym do Twojego, prawdopodobnie zainteresowanych naszymi usługami.. Firmy, których usługi subskrybujesz, nie przesyłają nam żadnych informacji o Tobie, a jedynie wyszukują osoby o podobnych do Twoich zainteresowaniach i profilach, i oferują w naszym imieniu odpowiednie reklamy.

 • wykorzystywanie Twoich danych do tworzenia list niestandardowych odbiorców we współpracy z naszym partnerem, portalem Facebook, a tym samym oferowanie Ci ukierunkowanych reklam.

 • analizowanie danych logowania i dotyczących przeglądania (gromadzonych za pośrednictwem modułów śledzących / plików cookie lub przeglądarki) pod kątem ukierunkowanych reklam w ramach Usług na Stronach. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Ważne: w odniesieniu do tych działań masz możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu, w szczególności konkretnego prawa do sprzeciwu wobec poszukiwania możliwości handlowych (nie zaznaczając pola zgody i/lub postępując zgodnie z procedurą opisaną w Artykule 4), co po rozpatrzeniu spowoduje, że Twoje Dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.

2.3.3 Zarządzanie Twoimi wnioskami

 • przetwarzanie Twoich wniosków online.

 • przetwarzanie i dokumentowanie Twoich wniosków o skorzystanie z przysługujących Ci praw (do dostępu, sprostowania, sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia itp.).

 • przetwarzanie Twoich połączeń telefonicznych i wniosków przez nasz dział obsługi gości.

 1. STRONY DO REZERWACJI ONLINE, INNE NIŻ NASZE STRONY INTERNETOWE

3.1 Partner

Możemy zbierać Twoje dane osobowe od niektórych naszych partnerów, którzy rejestrują Twoją rezerwację na swoich własnych stronach internetowych i mogą, ale nie muszą pobierać opłaty za rezerwację.

Tymi partnerami są internetowe porównywarki hoteli lub wyszukiwarki, takie jak Booking.com, Expedia, Kayak, Google Hotels Ads, TripAdvisor, Skyscanner lub Trivago.

Mogą oni gromadzić i przesyłać nam dane niezbędne dla Twojej rezerwacji.

Partnerzy ci zbierają określone informacje we własnym imieniu i we własnych bazach danych, do których nie mamy dostępu. Na potrzeby tego przetwarzania nasi partnerzy przetwarzają jako administratorzy danych Dane osobowe, które im przekazujesz. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego przetwarzają Dane, które im przekazujesz, a w szczególności aby móc skorzystać z praw, jakie przysługują Ci w stosunku do nich.

3.2 Media społecznościowe: social connect

Tworząc Konto Gościa lub rezerwując pokój, masz możliwość podania nam niezbędnych Danych osobowych za pośrednictwem swojego konta na Facebooku lub Google.

W takim przypadku stajemy się odbiorcą i administratorem tych Danych osobowych w związku z Twoją rezerwacją lub utworzeniem Konta Gościa. Będziemy mogli zrealizować każdą prośbę o skorzystanie z Twoich praw.

Jednak Facebook i Google pozostają odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich Danych osobowych w celach, które określają we własnym imieniu (np. zarządzanie Twoją pocztą e-mail, zarządzanie Twoją stroną osobistą itp.). Aby skutecznie korzystać ze swoich praw dotyczących tej części przetwarzania Twoich Danych osobowych, zapoznaj się z ich polityką prywatności i skontaktuj się z nimi bezpośrednio.

 1. NA JAKIEJ PODSTAWIE ZBIERAMY/WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje Dane osobowe możemy przetwarzać na kilku podstawach:

Podstawa prawnaPrzykłady przetwarzania
Wykonanie umowy lub środki przedumowne, podejmowane na Twoją prośbęNa przykład rejestracja i zarządzanie Twoimi rezerwacjami, śledzenie Twoich płatności lub członkostwa w programie lojalnościowym.
Twoja zgodaNa przykład gdy wysyłamy Ci e-maile lub SMS-y zawierające wiadomości, oferty specjalne/komercyjne lub ankiety dotyczące zadowolenia lub gdy oferujemy Ci geolokalizację za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych w celu umożliwienia Ci znalezienia hotelu w pobliżu.
Prawnie uzasadnione interesy LOUVRE HOTELS GROUP
 • zarządzanie Twoimi wnioskami online o uzyskanie informacji i opinii w celu zwiększenia komfortu użytkowania i poprawy obsługi gości.

 • w niektórych przypadkach zarządzanie sieciami Wi-Fi w naszych hotelach i restauracjach stowarzyszonych.

 • korzystanie z informacji podanych na Twoim Koncie Gościa oraz informacji gromadzonych podczas Twojego pobytu w celu dostosowania oferty Usług do Twoich potrzeb.

 • umożliwianie Ci korzystania z niestandardowych promocji i rekomendacji, w tym pochodzących od naszych Hoteli i partnerów.

 • pomaganie nam w znajdowaniu nowych potencjalnych klientów poprzez analizę Twoich danych przeglądania

 • wdrażanie i doskonalenie narzędzi sprzedaży zdalnej oraz ciągłe doskonalenie doświadczeń zakupowych.

 • zarządzanie i administrowanie Stroną.

Obowiązek prawnyNa przykład, gdy zbieramy Twoje dane, aby odpowiedzieć na Twoje prośby o skorzystanie z Twoich praw (patrz Artykuł 4).
Jeśli przetwarzanie Danych osobowych będzie kiedykolwiek konieczne, aby chronić Twoje żywotne interesy lub interesy jakiejkolwiek innej osoby fizycznej

 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

Prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych (zgodnie z postanowieniami Art. 15 do 21 rozporządzenia RODO.)

Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu, na przykład we Francji, CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés [francuski organ ochrony danych]).

Jeżeli przetwarzanie przez nas Danych osobowych wymaga Twojej zgody, możesz w każdej chwili wycofać tę zgodę, kontaktując się z nami.

Z praw tych możesz skorzystać w dowolnym momencie, nieodpłatnie, z wyjątkiem przypadków oczywiście nieuzasadnionych lub nadmiernych próśb (w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter). W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z rozporządzeniem RODO, do żądania uzasadnionej zapłaty (na podstawie kosztów administracyjnych Twojej prośby) lub do odrzucenia Twojej prośby.

LOUVRE HOTELS GROUP niniejszym informuje, że zatrudnia Inspektora ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: dpo@groupedulouvre.com lub pod następującym adresem:

DPO

LOUVRE HOTELS GROUP

Tour Voltaire – 1 Place des Degrés

92700 PUTEAUX, FRANCJA

Masz bezwzględne prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec działań związanych z pozyskiwaniem klientów handlowych: możesz zatem w dowolnym momencie i bezpłatnie zażądać, abyśmy zaprzestali wysyłania do Ciebie komunikatów marketingowych od naszej sieci.

Możesz również skorzystać z przysługujących Ci praw w odniesieniu do Twoich danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez hotel występujący w charakterze administratora danych. Zachęcamy Cię do skorzystania z przysługujących Ci praw bezpośrednio w konkretnym hotelu oraz, w razie potrzeby, do zapoznania się z jego polityką prywatności.

Twoje prawaZastosowanie
Prawa dostępu

Prawo do informacji, czy przechowujemy Twoje Dane osobowe i do uzyskania ich kopii, obok następujących informacji:

cel, w jakim są przetwarzane, rodzaj przetwarzanych Danych osobowych, rodzaje odbiorców danych, okres przechowywania, o ile jest to możliwe (lub inne kryteria określające czas trwania) oraz Twoje prawa.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Prawo do usunięcia Twoich Danych osobowych zgodnie z warunkami rozporządzenia RODO (Art. 17), a przede wszystkim:

gdy przetwarzane dane nie są już potrzebne; jeśli sprzeciwiasz się kontaktom marketingowym i zażądasz usunięcia swoich danych oprócz zaprzestania ich przetwarzania; jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Prawo do sprzeciwuPrawo to ma zastosowanie, gdy przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, takich jak na przykład reklamy na Twoich kontach w mediach społecznościowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu przeanalizujemy przyczyny w konkretnej sytuacji i zbadamy, czy mamy uzasadniony i ważny powód, aby kontynuować przetwarzanie Twoich danych. Jeśli tak nie jest, wstrzymamy takie przetwarzanie.
Prawo do odmowy działań marketingowych

Jeśli sprzeciwiasz się działaniom marketingowym, po prostu zaprzestaniemy przetwarzania odnośnych Danych.

Na przykład, możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw od momentu zebrania Twoich Danych do momentu przekazania Twoich Danych naszym partnerom.

Cofnięcie zgodyGdy przetwarzanie Twoich Danych osobowych wymaga Twojej zgody, po wycofaniu zgody nie możemy kontynuować przetwarzania tych danych.
Prawo do sprostowania i ograniczenia

Możesz poprosić o aktualizację lub korektę wszelkich Danych osobowych, które uznasz za niedokładne lub nieaktualne.

Możesz poprosić nas o wstrzymanie przetwarzania danych, ale nie wstrzymanie przechowywania Twoich danych osobowych, jeżeli:

 • kwestionujesz prawidłowość danych (ograniczenie to obowiązuje przez czas, w którym weryfikujemy niedokładność).

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i wolisz je ograniczyć niż usunąć dane.

 • nie potrzebujemy już danych, ale uważasz, że są one niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony Twoich praw w sądzie.

 • złożyłeś sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację, a ograniczenie trwa przez czas potrzebny do rozważenia naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz Twoich praw i swobód.

Gdy przetwarzanie zostało ograniczone, Twoje Dane mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu wykonywania, ustalenia i obrony praw w sądzie.

Prawo do przenoszenia
 • Masz prawo do otrzymania swoich Danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie.

 • Masz również prawo przesłać te dane lub poprosić, abyśmy przesłali je innemu administratorowi danych.

Prawo to dotyczy wyłącznie przetwarzania na podstawie zgody osoby lub realizacji umowy, które odbywa się za pomocą zautomatyzowanego procesu.

 1. CO DZIEJE SIĘ Z DANYMI W PRZYPADKU ŚMIERCI?

Zgodnie z postanowieniami Art. 85 francuskiej Ustawy o ochronie danych informujemy, że jako osoba fizyczna:

 • masz prawo przekazać nam instrukcje dotyczące przechowywania, usunięcia i przekazania Twoich Danych osobowych na wypadek Twojej śmierci.

 • możesz w dowolnym momencie zmodyfikować lub anulować takie przekazane nam instrukcje.

 • możesz wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonanie tych instrukcji, która w przypadku Twojej śmierci zostanie o nich poinformowana i poprosi o ich wykonanie.

Niniejszym informuje się również, że jeśli nie wyślesz do LOUVRE HOTELS GROUP szczegółowych instrukcji dotyczących Twoich Danych osobowych, Twoi spadkobiercy, w przypadku Twojej śmierci, mogą skorzystać z prawa do przechowywania, usunięcia i przekazania Twoich Danych osobowych zgodnie z wymogami administracyjnymi i regulacyjnymi obowiązującymi w miejscu Twojego zamieszkania, a także powiadomić LOUVRE HOTELS GROUP o Twojej śmierci.

 1. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ? JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

Możesz zawnioskować o skorzystanie z jednego z praw opisanych w Artykule. 4 :

 • wysyłając wiadomość e-mail z objaśnieniem skutku takiego wniosku na następujący adres: relation@louvre-hotels.com.

 • wysyłając list z objaśnieniem skutku takiego wniosku na następujący adres: LOUVRE HOTELS GROUP

 • Guest Services

 • Tour Voltaire

 • 1 Place des Degrés

 • 92700 PUTEAUX, FRANCJA

Ze względów bezpieczeństwa i dlatego, że nasze Usługi wiążą się z informacjami wrażliwymi pod względem poufności, każdy wniosek o skorzystanie z prawa dostępu do Danych musi być podpisany i złożony wraz z kserokopią dokumentu tożsamości; powinien ona zawierać adres, na jaki należy wysłać odpowiedź. W świetle oceny ryzyka ciążącego na podmiotach danych, przeprowadzanej przez LOUVRE HOTELS GROUP, wspomniane środki bezpieczeństwa mogą mieć również zastosowanie do innych wniosków dotyczących skorzystania z praw. Po potwierdzeniu tożsamości odpowiedź zostanie wysłana do Ciebie w ciągu jednego (1) miesiąca od otrzymania wniosku, a okres ten może zostać przedłużony do dwóch (2) miesięcy, w zależności od stopnia złożoności wniosku lub liczby takich wniosków.

W przypadku wszelkich wniosków o informacje dotyczące przetwarzania Twoich Danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem dpo@groupedulouvre.com.

Aby uzyskać wszystkie informacje dotyczące ochrony Danych osobowych, możesz również odwiedzić stronę internetową CNIL (Commission nationale de l'Informatique et des libertés [francuski organ ochrony danych]).

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Zebrane Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów opisanych w Art. „3. DLACZEGO ZBIERAMY/WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?”, przedłużony o czas określony w wymogach prawnych.

Podstawowe okresy przechowywania to:

CeleOkresy przechowywania
Dane o ruchu w InternecieJeden (1) rok od zaobserwowanej daty połączenia
Dane dotyczące Gości do celów prowadzenia działalności marketingowejTrzy (3) lata od Twojej ostatniej interakcji z nami
Dane dotyczące potencjalnych gości do celów prowadzenia działalności marketingowejDwanaście (12) miesięcy od Twojej ostatniej interakcji z nami
Dane wymagane do obsługi rezerwacjiTrzy (3) lata od wymeldowania z hotelu Trzy (3) lata od rezerwacji (w przypadku niestawienia się) Trzy (3) lata od anulowania rezerwacji (w przypadku anulowania rezerwacji)
Dokumenty i dokumenty księgowe (np. faktura)10 lat, jako dowód księgowy
Dane dotyczące transakcji i metod płatności

Czas trwania transakcji (do momentu uznania rachunku LOUVRE HOTELS GROUP).

Jeśli wyraziłeś zgodę na przechowywanie przez nas tych Danych osobowych w celu ułatwienia przyszłych rezerwacji w ramach konta Gościa: do upływu terminu ważności karty kredytowej lub cofnięcia Twojej zgody.

W przypadku archiwizacji pośredniej, aby spełnić wymogi administracyjne, takie jak ustanowienie, wykonywanie i obrona naszych praw w sądzie: do 13 miesięcy od daty obciążenia lub 15 miesięcy w przypadku kart debetowych z odroczonym terminem płatności.

Dane w dokumentach tożsamościCzas na weryfikację tożsamości osoby zgłaszającej prośbę o skorzystanie z prawa.
Dane potrzebne do rozpatrzenia prośby o skorzystanie z prawa

Jeden (1) rok w przypadku skorzystania z prawa dostępu, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia lub sprostowania.

Sześć (6) lat w przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu.

Możliwość nagrywania rozmów telefonicznych podczas rezerwacji telefonicznejDwa miesiące
Dane osobowe, pozyskiwane przez moduły śledzące (pliki cookie, SDK)13 miesięcy

O ile nie przekażesz nam specjalnych instrukcji (pod warunkiem, że takie specjalne instrukcje są dla nas rozsądne i wykonalne), usuniemy wszystkie Twoje Dane osobowe, w przypadku Twojej śmierci, po zakończeniu obowiązującego okresu przechowywania i odpowiednich wymagań lub na prośbę następcy prawnego i po potwierdzeniu jego zdolności do czynności prawnych oraz Twojej śmierci, a także zgodnie z Art. 5.

 1. KOMU NAJPRAWDOPODOBNIEJ WYŚLEMY TWOJE DANE (ODBIORCY)?

Dane osobowe, które zbieramy, mogą być przesyłane dalej, aby osiągnąć cele wymienione w Artykule 3:

Jeśli nie chcesz, aby Twoje Dane osobowe były wysyłane do naszych hoteli ani partnerów w celach handlowych, ani do platform mediów społecznościowych na cele związane z reklamą ukierunkowaną, możesz wyrazić sprzeciw w momencie gromadzenia danych lub skorzystać z prawa do sprzeciwu omówionego w Artykule 4. „JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?”.

Zgadzasz się, że możemy być również zobowiązani do ujawnienia wszystkich Twoich danych w celu zachowania zgodności z Obowiązującym prawem lub w celu podjęcia reakcji na postępowanie prawne lub administracyjne.

 1. JAK MAM WYPEŁNIAĆ POLA NA UWAGI/KOMENTARZE I JAK ZARZĄDZAĆ SWOIMI WRAŻLIWYMI DANYMI?

Ogólnie rzecz biorąc, brak wypełnienia pól oznaczonych gwiazdką (*) na Stronach nie pozwala nam zapewnić Ci całości lub części oferowanych przez nas Usług i funkcjonalności Strony, a Twoje prośby mogą nie zostać uwzględnione w optymalny sposób.

Pozostałe pola są opcjonalne i służą poprawie jakości oferowanych Usług.

Jeśli formularz (ocena, kontakt itp.) ma pole na uwagi/komentarze, prosimy o niepodawanie żadnych danych osobowych oraz ograniczenie informacji tylko do tych, które są absolutnie niezbędne do przetworzenia Twojej prośby. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszystkich niepotrzebnych informacji dotyczących pierwotnej prośby.

Nie zbieramy Danych wrażliwych na Twój temat.

Przypominamy, że Dane wrażliwe to dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, a także dane genetyczne i biometryczne przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia oraz dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej danej osoby.

Kiedy dobrowolnie przekazujesz nam te Dane wrażliwe, w szczególności w trakcie składania specjalnych próśb dotyczących rezerwacji, wyraźnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas tych szczególnych kategorii Danych osobowych.

 1. JAKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA STOSUJEMY DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Wdrażamy odpowiednie metody techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje Dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

Nie możemy jednak przewidzieć wszystkich zagrożeń związanych z funkcjonowaniem Internetu i musimy podkreślić potencjalne zagrożenia nieodłącznie związane z jego specyfiką.

Monitorujemy również sposób, w jaki nasi usługodawcy przetwarzają Twoje Dane Osobowe, aby udzielili wystarczających gwarancji dotyczących wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa danych.

W przypadku zidentyfikowania naruszenia bezpieczeństwa wpływającego na Stronę, jesteś zobowiązany do poinformowania nas poprzez przekazanie odpowiednich informacji dotyczących tego naruszenia w sposób poufny.

 1. W JAKI SPOSÓB PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWEPOZA UE?

W celu świadczenia naszych Usług jesteśmy zobowiązani do przekazywania Twoich Danych osobowych odbiorcom, a zwłaszcza hotelom z naszej sieci, którzy mogą znajdować się poza Unią Europejską.

W przypadku przekazywania Danych osobowych poza Unię Europejską zobowiązujemy się do przestrzegania wymogów Obowiązującego prawa; wdrożymy również odpowiednie zabezpieczenia niezbędne do przekazania tych danych.

 1. DOKŁADNOŚĆ DANYCH

Jako Użytkownik Strony lub Gość LOUVRE HOTELS GROUP, niniejszym oświadczasz, że zostałeś poinformowany o znaczeniu dokładności Twoich Danych osobowych i że zweryfikowałeś to na Stronie lub podczas komunikacji z nami.

Jesteś również zobowiązany do podawania tylko dokładnych Danych osobowych podczas komunikacji z nami, zawierania z nami umowy, składania próśb o Usługi i przez okres korzystania ze Strony, a także do natychmiastowej aktualizacji Danych, jeśli jeden lub więcej ich elementów ulegnie zmianie w trakcie korzystania ze Strony lub obowiązywania Umowy zawartej między nami.

Możesz również poprosić o dostęp i korektę, a także sprzeciwić się lub usunąć te Dane, jak przewidziano (między innymi) w Art. 4 „JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?” w niniejszej Polityce dotyczącej danych osobowych.

 1. MODYFIKACJE

Niniejsza Polityka dotycząca danych osobowych może podlega aktualizacjom, które zostaną opublikowane w Internecie. Dotychczasowa Polityka dotycząca danych osobowych zostanie wówczas automatycznie zastąpiona nową wersją, która będzie natychmiast Ciebie obowiązywać. Korzystanie z tej Strony podlega Polityce dotyczącej danych osobowych obowiązującej w momencie korzystania.

Aby uzyskać bieżące informacje o ewentualnych przyszłych modyfikacjach i aktualizacjach, zalecamy regularne przeglądanie Polityki dotyczącej danych osobowych. Powiadomienie dotyczące aktualizacji może zostać przekazane przez LOUVRE HOTELS GROUP poprzez umieszczenie informacji na Stronie, ale nie jest to wymagane.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jesteś zobowiązany do zapoznania się z Ogólnymi warunkami sprzedaży na Stronie (dalej „OWS”) oraz innymi dokumentami umownymi, podpisanymi z LOUVRE HOTELS GROUP, które dotyczą korzystania ze Strony i Usług i które wraz z niniejszą Polityką dotyczącą danych osobowych stanowią wykonalne dokumenty umowne.

Korzystając ze Strony, musisz ściśle przestrzegać warunków niniejszej Polityki dotyczącej danych osobowych i OWS.

LOUVRE HOTELS GROUP nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy: (i) wykorzystanie Twoich danych, takie jak identyfikacja przez osobę trzecią, wynika z zaniedbania lub winy leżących po Twojej stronie; (ii) Dane osobowe są nieprawidłowe lub nie zostały przez Ciebie zaktualizowane; (iii) nie przestrzegasz zobowiązań wynikających z Obowiązującego prawa, niniejszej Polityki dotyczącej danych osobowych lub OWS i/lub innych dokumentów umownych, które mają zastosowanie do Ciebie.

Będziesz odpowiedzialny za wszelkie sankcje pieniężne, które mogą zostać nałożone na LOUVRE HOTELS GROUP w ramach wszystkich orzeczeń wydanych przez francuskie organy wymiaru sprawiedliwości, władzy administracyjnej lub sądowniczej bądź wydanych przez niezależny organ administracyjny, taki jak CNIL (francuski organ ochrony danych), w przypadku niestosowania się przez Ciebie do obowiązków wynikających z niniejszej Polityki dotyczącej danych osobowych.

 1. INFORMACJE OGÓLNE

W przypadku, gdy jedna z klauzul niniejszej Polityki dotyczącej danych osobowych zostanie uznana za nieważną ze względu na zmianę przepisów, Obowiązującego prawa lub orzeczenie sądu, nie wpłynie to na ważność i obowiązek przestrzegania pozostałych klauzul Polityki dotyczącej danych osobowych.

Niniejsza Polityka dotycząca danych osobowych i dokumenty przywołane w niej podlegają prawu francuskiemu.

 1. DEFINICJE

Aby zapewnić właściwe zrozumienie niniejszego dokumentu, zdefiniowane poniżej terminy rozpoczynające się wielką literą i wykorzystywane w liczbie pojedynczej lub mnogiej mają następujące znaczenie:

„Gość”: Oznacza osobę fizyczną, posiadacza Konta, zamieszkałą we Francji i/lub za granicą, która korzysta ze Strony.

Konto Gościa”: Oznacza miejsce przeznaczone dla Gościa na Stronie po dokonaniu rejestracji, na warunkach ustalonych w OWS i OWU. Konto ma charakter indywidualny, przeznaczone jest wyłącznie do użytku osobistego i nie ma możliwości przekazania go osobie trzeciej. Konto jest dostępne po podaniu nazwy użytkownika i hasła Gościa.

Dane wrażliwe”: Dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, a także dane genetyczne i biometryczne przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia oraz dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej danej osoby.

Dane osobowelub „Dane”: Oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikatora internetowego lub przynajmniej jednego czynnika odnoszącego się konkretnie do jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.” zgodnie z Art. 4 unijnego rozporządzenia RODO.

Na przykład dane, które Cię identyfikują, takie jak zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko i adres e-mail, są Danymi osobowymi.

„Obowiązujące prawo”: Odnosi się do wszystkich istniejących lub przyszłych przepisów i standardów mających zastosowanie do Użytkowników i Strony, w tym: przepisów ustawowych i wykonawczych, dotyczących platform internetowych, takich jak Strona i dotyczących ochrony Danych osobowych, w tym francuskiej Ustawy o ochronie danych i europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Nasze hotele” lub nasza „Sieć”: Odnosi się do dowolnego podmiotu franczyzowego LOUVRE HOTELS GROUP lub dowolnego podmiotu zarządzanego przez LOUVRE HOTELS GROUP, lub dowolnego podmiotu zależnego LOUVRE HOTELS GROUP, który prowadzi działalność pod marką LOUVRE HOTELS GROUP.

Usługa”: Są to usługi hotelowe i powiązane z nimi, oferowane Gościom przez LOUVRE HOTELS GROUP za pośrednictwem Strony, jak określono w Ogólnych warunkach sprzedaży i zgodnie z informacjami przekazywanymi w naszych hotelach.

„Strona”: Wszystkie strony internetowe, publikowane przez LOUVRE HOTELS GROUP i prezentowane pod nazwą domeny LOUVRE HOTELS GROUP lub prezentowane pod nazwą domeny jednej z jej marek.

Urządzenie”: Odnosi się doróżnych środków technicznych umożliwiających Użytkownikowi uzyskiwanie dostępu do Strony. Urządzeniami mogą być smartfony, tablety (z systemem Apple lub Android), mikrokomputery łączące się przez Internet i wszystkie urządzenia połączone lub zdolne do połączenia się z innymi urządzeniami i Internetem.

Użytkownik”: Odnosi się do wszystkich osób fizycznych uzyskujących dostęp do Strony osobiście lub w imieniu osoby prawnej i jako takie mają zdolność i/lub upoważnienie do zawierania umów na Stronie jako niezarejestrowany użytkownik lub Gość.

[1] Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające Dyrektywę 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

[2] Francuska ustawa nr. 78-17 z 6 stycznia 1978 r., dotycząca w sprawie informatyki, zbiorów oraz wolności